top of page
Salmon-sand-website_bg_1.jpg
Salmon-sand-website_text-japan_1.png
Salmon-sand-website_logo-salmon_1.png
Salmon-sand-website_text_1.png
Salmon-sand-websitecat-paw.png
Salmon-sand-website_text_2.png
Salmon-sand-website_colour_1.png
Salmon-sand-website_colour_3.png
Salmon-sand-website_logo-salmon_3.png
Salmon-sand-website_text_5.png
Salmon-sand-website_colour_2.png
Salmon-sand-website_logo-salmon_5.png
Salmon-sand-website_logo-salmon_4.png
Salmon-sand-website-_Mouth.png
Salmon-sand-website_colour.png
Salmon-sand-websitecat-paw.png
Salmon-sand-website_6.6-bg.png
Salmon-sand-website_6.6-logo.png
Salmon-sand-website_6.6-photo.png
Salmon-sand-website-6.6_text_1.png
Salmon-sand-website-6.6_text_2.png
Salmon-sand-website_cloud.png

ผู้ที่ถ่ายรูปได้โดนใจกรรมการที่สุดจะเป็นผู้ได้รับรางวัล

ประกาศรางวัลผู้โชคดีในวันที่ 6 ก.ค. 64 ช่องทาง Line OA โดยผู้ได้รับรางวัลจะมีทีมงานติดต่อกลับไป

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามกติกาที่กำหนดไว้ครบทุกข้อ

2. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากไม่ปฏิบัติตามกติกา มีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบ ในภายหลังให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม

4. ผู้ร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว

5. ของรางวัลจำนวน 6 ชิ้นสามารถเลือกเองได้ โดยทั้ง 6 ชิ้นจะต้องเป็นสินค้าคนละชนิดกันไม่สามารถเลือกเบอร์หรือสีซ้ำกันได้

6. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยินยอมให้ข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำภาพไปใช้ต่อ แก่บริษัท ซิคซ์ทอรี่ จำกัด และยินดีรับข่าวสารจากทางบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี 

bottom of page